คำนวน ขาด ลา มา สาย ออนไลน์
พร้อมทั้งฟังชันก์คำนวนเงินเดือน


ปัจจุบัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีมากมายในท้องตลาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการมีใช้เพื่อง่ายต่อการจัดการเรื่องเวลาทำงานของพนักงาน แต่ปัญหาที่ต้องเร่งด่วนคือการจะออกเงินเดือนแต่ละที่ตอนสิ้นเดือนต้องเอาเวลามาคำนวน ดั้งนั้น elogtime.com ได้เป็นตัวช่วยงานสำหรับลดการติดตั้งระบบ Software ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP,ZKTeco,NeoCal,Text file

ทดลองใช้งาน 30 วันฟังชั่นการทำงานง่ายๆ

เพราะการจ่ายเงินเดือนเป็นงานที่เจ้าของธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบเงินเดือน FlowPayroll จึงช่วยให้ทำจ่ายไว ด้วยระบบที่เชื่อมต่อกับธนาคาร มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน รุ่น ZKTeco Thai01 มีแบตสำรอง
ระบบจัดการพนักงาน
ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน รุ่น ZKTeco Thai01 มีแบตสำรอง
ระบบการลาออนไลน์
ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน รุ่น ZKTeco Thai01 มีแบตสำรอง
ระบบดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใส่ในระบบโปรแกรมเพื่อออกรายงานหรือคำนวนเงินเดือนได้เลย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน รุ่น ZKTeco Thai01 มีแบตสำรอง
ระบบคำนวนเงินเดือน
คำนวนเงินเดือน หรือเงินเพิ่มต่างๆๆ เงินเบิกล่วงหน้าของพนักงาน สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยค่าบริการและ PACKET

ใช้งานจริงแล้วกว่า 30,000 บริษัท ใช้งานง่ายและทันสมัยเก็บข้อมูลแบบ ออนไลน์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน รุ่น ZKTeco Thai01 มีแบตสำรอง
Copy by One Agree