เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับคุณ

FREE
0 /คน/เดือน
พนักงานไม่เกิน 5 ท่าน

ลงเวลาเข้าออกงาน

ลาและอนุมัติ

เพิ่มเวลาเองได้

ข้อมูลพนักงาน

ตารางการทำงาน (จัดการกะ)

นำเข้าข้อมูลเวลาจาก USB

รายงานข้อมูลการเข้าออกพนักงาน

หักมาสาย

หักขาดงาน

หักประกันสังคม

ระบบพนักงานสำหรับดูข้อมูลสมัครสมาชิค

Time
29 /คน/เดือน
พนักงานไม่เกิน 5 ท่าน

ลงเวลาเข้าออกงาน

ลาและอนุมัติ

เพิ่มเวลาเองได้

ข้อมูลพนักงาน

ตารางการทำงาน (จัดการกะ)

นำเข้าข้อมูลเวลาจาก USB

รายงานข้อมูลการเข้าออกพนักงาน

หักมาสาย

หักขาดงาน

หักประกันสังคม

ระบบพนักงานสำหรับดูข้อมูลสมัครสมาชิค

Time+Payslip
39 /คน/เดือน
พนักงานไม่เกิน 5 ท่าน

ลงเวลาเข้าออกงาน

ลาและอนุมัติ

เพิ่มเวลาเองได้

ข้อมูลพนักงาน

ตารางการทำงาน (จัดการกะ)

นำเข้าข้อมูลเวลาจาก USB

รายงานข้อมูลการเข้าออกพนักงาน

หักมาสาย

หักขาดงาน

หักประกันสังคม

ระบบพนักงานสำหรับดูข้อมูล

ออกสลิปเงินเดือนสมัครสมาชิค