ระบบบริหารบุคคล

ระบบบริหารบุคคล แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนยุ่งอยาก


Elog Time Attendance ระบบบริหารบุคคล

จัดการข้อมูลบุคลากรในองกรค์ด้วยข้มูล Easy Data Human และจำเป็นต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อนและยุ่งอยากเพื่อให้การใช้เวลาในการจัดการบุคคลได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วต่อการใช้งาน

ระบบส่วนบริหารการจัดการพนักงาน
ระบบส่วนบริหารการจัดการพนักงาน

บันทึกข้อข้อมูลพนักงาน

มีระบบจัดการบันทึกข้อมูล พนักงานทั้งแบบง่ายและแบบละเอียด สามารถรองรับข้อมูลได้ครบถ้วนในการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ระบบกาลางานของพนักงาน

จัดการข้อมูลการลาของพนักงานสำหรับส่วนของเจ้าหน้าที่ HR และการส่งคำร้องเพื่อการลาด้วยตัวพนักงานเองด้วยระบบ Online มีการส่งเอกสารแบบเพื่อขอลา ระบบนี้จะทำการบันทึกเอกสารไว้ได้ย้อนหลัง

ระบบส่วนบริหารการจัดการพนักงาน
ระบบส่วนบริหารการจัดการพนักงาน
การนำเข้ารายชื่อพนักงานจากโปรแกรมอื่น

จัดการข้อมูลรายชื่อพนักงานระบบสามารถนำเข้ารายชื่อของพนักงานของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทำงาน สามารถเอามานำเข้าได้ในรูปแบบ ไฟล์ Excel สามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างตามลิงค์ด้านล่างเลย